Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o uzyskaniu zgody na przedłużenie naboru wniosków w podziałaniu 3.2.1 Badania na rynek POIR do dnia 28 października 2015 r.

Przedłużenie naboru jest odpowiedzią na prośby potencjalnych wnioskodawców w związku z między innymi pojawiającymi się wątpliwościami w procesie aplikowania. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie przedsiębiorców naborem do poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, przejawiające się w znacznej liczbie zapytań kierowanych do PARP drogą telefoniczną oraz elektroniczną, zasadne jest przedłużenie naboru, które umożliwi potencjalnym wnioskodawcom złożenie dobrze przygotowanych wniosków o dofinansowanie.

 

 


 Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
   Pytania i odpowiedzi Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynekDownload this file (3_2_1_pytania _odpowiedz01102015.pdf).pdf830 kB pobierz

 Ogłoszenie
   Ogłoszenie o konkursie - 2015 r. etap I - poddziałanie 3.2.1 POIR Download this file (Ogłoszenie o konkursie - 2015 r. etap I - poddziałanie 3.2.1 POIR Badania na rynek.pdf).pdf212 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu - obowiązuje od dnia 23.08.2016 r.Download this file (Regulamin__nKonkursu_BadaniaNaRynek_321_POIR.docx).docx145 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektówDownload this file (Zal_1_do_RK_Kryteria_wyboru_projektow.pdf).pdf443 kB pobierz
   Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie projektuDownload this file (Zal_2_do_RK_Wniosek_o_dofinansowanie_projektu.docx).docx109 kB pobierz
   Załącznik nr 2 Tabele finansoweDownload this file (Zal_2_do_RK_Tabele_finansowe.xlsx).xlsx35 kB pobierz
   Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Zal_3_do_RK_Instrukcja_wypełniania_wniosku_o_dofinansowanie.docx).docx108 kB pobierz
   Załącznik nr 4 Oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Zal_4_do_RK_oswiadczenie_o_złozeniu_wniosku_w_GW.docx).docx59 kB pobierz
   Załącznik nr 5 Oświadczenie o uzupełnieniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Zal_5_do_RK_oswiadczenie_o_uzupelnieniu_wniosku_w_GW.docx).docx59 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 23.06.16 r.Download this file (Zal_6_umowa_o_dofinansowanie_321__POIR.docx).docx122 kB pobierz
   Załącznik nr 7 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanieDownload this file (Zal_7_Lista_dokumentow_do_zawarcia_umowy.docx).docx55 kB pobierz
   Załącznik nr 8 Wykaz Krajowych Inteligentnych SpecjalizacjiDownload this file (Zal_8_do_RK_Wykaz_Krajowych_Inteligentnych_Specjalizacji.pdf).pdf1006 kB pobierz
   Załącznik nr 9 Wzór formularza - analiza zgodności projektuDownload this file (Zal_9_do_RK_Wzor_formularza_analiza_zgodnosci_projektu_z_polityka_ochrony_srodowiska.docx).docx109 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu
   Załącznik - Wzór wekslaDownload this file (Zal_do_umowy_wzor_weksla.pdf).pdf10 kB pobierz
   Załącznik - Deklaracja wekslowa dla osób prawnychDownload this file (załącznik nr 9 Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych.docx).docx60 kB pobierz
   Załącznik - Deklaracja wekslowa dla osób fizycznychDownload this file (załącznik nr 8 Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych.docx).docx61 kB pobierz
   Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego projektuDownload this file (zal_ 2_do_umowy_harmonogram_rz-fin.docx).docx13 kB pobierz
   Wzór harmonogramu płatnościDownload this file (zal_3_do_umowy_harmonogram_platnosci.doc).doc147 kB pobierz
   Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Zal_4_Umowa_Oswiadczenie_VAT-1.doc).doc31 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu - obowiązywał do dnia 20.09.2015 r.Download this file (RegulaminKonkursu_BadaniaNaRynek_321_POIR-2.docx).docx176 kB pobierz
   Regulamin konkursu - obowiązywał od 21.09.2015 r. do 04.02.2016 r.Download this file (RegulaminKonkursu_BadaniaNaRynek_321_POIR.docx).docx176 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązywał do dn. 27.08.2015 r.Download this file (Zal_6_do_RK_Wzor_umowy_o_dofinansowanie projektu.docx).docx136 kB pobierz
   Regulamin konkursu - obowiązywał od 5.02.2016 r. do dnia 12.04.2016 r.Download this file (RegulaminKonkursu_BadaniaNaRynek_321_POIR_v3.docx).docx158 kB pobierz
   Regulamin konkursu - obowiązuje od dnia 13.04.2016 r. do 23.08.2016Download this file (RegulaminKonkursu_BadaniaNaRynek_321_POIR_v4_zmiana_alokacji.docx).docx158 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązywał do dnia 15.06.2016 r.Download this file (załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie_projektu.docx).docx135 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 16.06.16 - 23.06.16Download this file (Ikonkurs_umowa_321_zatwierdzona130616.docx).docx121 kB pobierz

 Wzory dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu
   OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚPDownload this file (WZóR_czyste_osw_MSP.doc).doc319 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizycznaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_fizyczna.doc).doc26 kB pobierz
    Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawnaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_prawna.doc).doc25 kB pobierz
   Wzór oświadczenia dotyczacego aktualnego adresu zamieszkaniaDownload this file (wzór_oświadczenia_aktualny_adres_zamieszkania_CEIDG-1.doc).doc125 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danychDownload this file (wzór oświadczenia o aktualności danych.doc).doc41 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o delokalizacjiDownload this file (Wzór oświadczenia delokalizacja- zaakceptowana przez UOKIK.doc).doc42 kB pobierz
   Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracji weks.Download this file (zalecenia_weksel_deklaracja_wekslowa.doc).doc56 kB pobierz

 Skład KOP
   Członkowie KOP poddziałania 3.2.1 Badania na rynek - konkurs nr 1 w 2015 r.Download this file (KOP_321_Na_www.pdf).pdf271 kB pobierz