Uprzejmie informujemy, że 7 listopada 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach pilotażu Elektro ScaleUp realizowanym w poddziałaniu 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

W naborze złożono jeden wniosek na kwotę 9 999 776,19 zł.