30 listopada 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II etapu konkursu nr 1/2017 w ramach Poddziałania 2.3.1 POIR „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP". 

 

W ramach naboru w Generatorze Wniosków złożono 78 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 49 901 725,26 :

• 18 wniosków na kwotę 9 970 346,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, oraz

• 60 wniosków na kwotę 39 931 379,26 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.