Zgodnie z informacją wskazaną w Instrukcjach wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów składanych w ramach  konkursu nr 3 i 4 w 2017 r. dla poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek, publikujemy Instrukcję dla wniosków składanych w IV etapie konkursu (tj. w terminie do 28 lutego 2018 r.) wraz ze wzorami tabel finansowych.

 

Dokumentacja do poddziałania 3.2.1 Badania na rynek - III nabór 2017 ogólny

Dokumentacja do poddziałania 3.2.1 POIR - IV nabór 2017 miasta średnie