Prezentujemy trzecią listę projektów złożonych w III etapie konkursu nr 3 Badania na rynek w 2017 r. w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. 

Pełna lista projektów dla działania Badania na rynek