17 lipca br. PARP ogłosiła listę 16 projektów rekomendowanych do dofinansowania w konkursie Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock*. Projekty będą realizowane przez firmy działające m.in. w branżach: finansów i ubezpieczeń, opieki zdrowotnej, przemysłu wytwórczego, handlu hurtowego i detalicznego, informacji i komunikacji.

Wsparcie, w łącznej wysokości 3 775 433,32 zł, będzie przeznaczone  na przygotowanie dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania finansowania z rynków GPW i New Connect w celu sfinansowania innowacyjnych przedsięwzięć spółek.

*poddziałanie 3.1.5 POIR, etap 2, konkurs 1/2016