30 października br. Ministerstwo Rozwoju poinformowało o podpisaniu umowy z Polską Agencją Handlu i Inwestycji w zakresie realizacji zadań związanych z systemowym wsparciem przedsiębiorców w promocji ich działalności zagranicą w ramach 9 branżowych programów promocji: moda polska, branża kosmetyczna, biotechnologia i farmacja, części samochodowe i lotnicze, branża meblarska, sprzęt medyczny, jachty i łodzie, maszyny i urządzenia, budowa i wykańczanie budowli.  

PAHI w ramach umowy m. in. zorganizuje wskazane w branżowych programach promocji stoiska narodowe, na których będzie prowadzona ogólna promocja poszczególnych branż, a jej działania będą uzupełniały promocję realizowaną samodzielnie przez przedsiębiorców, w tym beneficjentów poddziałania 3.3.3 POIR Go to brand.

Więcej