Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków w programie Poland Prize, który ma przyciągać do Polski zagraniczne start-upy. Agencja wybierze trzech operatorów - będą to instytucje, których zadaniem będzie aktywne wyszukiwanie za granicą osób chętnych do założenia w Polsce firmy oraz ocena, czy dane przedsięwzięcie ma szansę na komercjalizację.

 

Działania prowadzone w trakcie procesu akceleracyjnego będą obejmowały usługi mentoringu, doradztwo księgowo-prawne, specjalistyczne doradztwo technologiczne oraz networking – czyli działania służące włączeniu nowej firmy w polski ekosystem start-upowy, pozyskiwanie inwestorów, finansowania zewnętrznego, kooperantów oraz potencjalnych klientów.

Start-upy zakwalifikowane do akceleracji otrzymają grant w wysokości maksymalnie 200 tys. zł, przeznaczony na rozwój produktu i wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.

Dokumentacja