Utworzono: 2 października 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła pilotaż Elektro ScaleUp. To przedsięwzięcie, którego zadaniem jest zwiększenie podaży projektów w obszarze elektromobilności poprzez pomoc mikro- lub małym przedsiębiorcom w zdobyciu pierwszego / przełomowego zlecenia od klienta biznesowego z branży elektromobilności.


Pierwszym etapem pilotażu jest wybór akceleratora, który we współpracy ze średnimi i dużymi przedsiębiorstwami (odbiorcami technologii) zrealizuje program akceleracji dla minimum 30 start-upów.
Startupy otrzymają od akceleratora grant w wysokości od 100 tys. zł do 500 tys. zł, a także pakiet usług o wartości nieprzekraczającej 50 tys. zł. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z zasobów niezbędnych do opracowania i testowania własnych rozwiązań, uzyskają dostęp do wysokiej klasy mentorów, a także możliwość nawiązania współpracy z nowymi partnerami biznesowymi i potencjalnymi inwestorami.
Nabór wniosków dla akceleratorów rusza 19 października i potrwa do 7 listopada 2017 r.

Dokumentacja

Utworzono: 22 września 2017

Informujemy, że w związku ze zwiększeniem alokacji na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim do kwoty 4 mln zł, wprowadzono zmiany w Regulaminie Konkursu w ramach poddziałania 3.1.5 POIR - Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4Stock. Zmiany w Regulaminie konkursu obejmują aktualizację zapisów § 3 ust. 6 pkt 1) w zakresie zwiększenia środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim do kwoty 4 mln zł.

więcej

Utworzono: 15 września 2017

Do 28 lutego 2018 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski w konkursie „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” w ramach programu Inteligentny Rozwój, adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium RP. Celem konkursu jest wsparcie MŚP w procesie opracowania i wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

więcej