Utworzono: 28 grudnia 2017
W grudniu br. zostały znowelizowane  Wytyczne zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. Zmienione wytyczne wprowadziły m.in. nowy wzór Wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.

więcej

Utworzono: 22 grudnia 2017

Zmiana Regulaminu Konkursu związana jest z wprowadzeniem możliwości zawarcia tzw. warunkowej umowy o dofinansowanie z uwagi na upływający z końcem 2017 r. kolejny okres rozliczeniowy.

więcej

Utworzono: 20 grudnia 2017

Prezentujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w etapie II konkursu nr 1/2017 r.

więcej

Utworzono: 19 grudnia 2017

19 grudnia br. został przedłużony termin naboru wniosków w ramach Pilotażu “Granty na dizajn”, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do 18 stycznia 2018 r. 

więcej

Utworzono: 19 grudnia 2017

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w etapie III konkursu nr 1/2017 r.

więcej

Utworzono: 14 grudnia 2017

Prezentujemy kolejną (szóstą) listę projektów złożonych w II etapie konkursu nr 3 w 2017 r. w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. 

więcej

Utworzono: 13 grudnia 2017

Do 28 grudnia br. mikro-, mali  i średni przedsiębiorcy mogą składać wnioski w konkursie Ochrona własności przemysłowej programu Inteligentny Rozwój, prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Mogą otrzymać profesjonalną pomoc rzecznika patentowego w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej i przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ochrony prawa własności przemysłowej (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy) w trybie krajowym (narodowym), regionalnym lub międzynarodowym. Dofinansowanie może być również przeznaczone na opłaty urzędowe, tłumaczenia i doradztwo. Pula środków w konkursie wynosi 50 mln zł.

więcej