Utworzono: 5 kwietnia 2018

W terminie od 27 lutego do 3 marca 2018 r. w ramach poddziałania  2.3.3 POIR  „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”, w Generatorze Wniosków złożono 4 wnioski  na łączną kwotę dofinansowania 19 282 295,23 , co stanowi 48,21 % kwoty alokacji dostępnej w ramach konkursu.

Utworzono: 3 kwietnia 2018

Prezentujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w III etapie konkursu nr 3 ogłoszonego w 2017 r. w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

więcej

Utworzono: 29 marca 2018

Informujemy, że 29 marca 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach pilotażu Poland Prize realizowanym w poddziałaniu 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

więcej

Utworzono: 27 marca 2018

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowania PARP na usługi badawczo-rozwojowe w konkursie Bony na innowacje dla MŚP (I etap usługowy).

więcej

Utworzono: 26 marca 2018

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w etapie III konkursu nr 1/2017 r.

więcej

Utworzono: 26 marca 2018

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do powierzenia grantu w ramach Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż „Granty na dizajn” - nabór nr 1 rok 2017 r.

Do powierzenia grantu zostały wybrane wszystkie projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

więcej

Utworzono: 23 marca 2018

Informujemy, że w konkursach nr 1 i 2 w 2018 r. do etapu II oceny zostaną przekazane projekty, które w etapie I uzyskają łącznie minimum 3 punkty.

Z uwagi na to, że konkursy te nie są dedykowane wybranym branżom (rodzajom działalności określonym w Regulaminie konkursu), kryterium nr 3 nie ma w ich przypadku zastosowania.

więcej