Utworzono: 1 marca 2018

28 lutego br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach IV, ostatniego etapu konkursów nr 3/2017 (ogólny) i 4/2017 (dla miast średnich) w ramach poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek.

więcej

Utworzono: 28 lutego 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła Elektro ScaleUp. To program, którego zadaniem jest zwiększenie podaży projektów w obszarze elektromobilności poprzez pomoc mikro- lub małym przedsiębiorcom w zdobyciu pierwszego / przełomowego zlecenia od klienta biznesowego z branży elektromobilności.

więcej

Utworzono: 27 lutego 2018

Informujemy o aktualizacji Branżowych Programów Promocji, na podstawie których są realizowane projekty w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

więcej

Utworzono: 26 lutego 2018

PARP zwiększyła pulę środków dla składających wnioski w konkursie Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP w ramach poddziałania 2.3.1 programu Inteligentny Rozwój. Od dzisiaj na przedsiębiorców czeka 12,7 mln zł na realizację projektów w woj. mazowieckim i 55 mln zł w innych województwach.

więcej

Utworzono: 26 lutego 2018

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w etapie II konkursu nr 1/2017 r.

więcej

Utworzono: 26 lutego 2018

Informujemy, że wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie do poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP. Zmiany dotyczą zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim do 6 351 232,62 zł.

więcej

Utworzono: 26 lutego 2018

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w etapie IV konkursu nr 1/2017 r.

więcej