Utworzono: 18 października 2017

Zapraszamy do przeczytania opracowania "Najczęściej popełniane błędy w związku z wypełnianiem wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.1 POIR „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP”.

więcej

Utworzono: 18 października 2017

W związku z wyborem 1 projektu do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej, publikujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek, konkurs nr 1 2017 r.

więcej

Utworzono: 11 października 2017

9 października 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II etapu konkursu nr 1/2017 w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP".

więcej

Utworzono: 9 października 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców, dla których w perspektywie unijnej na lata 2014-2020 wciąż czeka duże wsparcie finansowe. 


Zapraszamy do udziału wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP zainteresowanych finansowymi instrumentami wsparcia udzielanymi ze środków Unii Europejskiej dla programów: Polska Wschodnia i Inteligentny Rozwój. 
Najbliższe spotkanie dotyczące pełnej oferty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości już 25 października br. (środa) w Warszawie.

Zapisz się 

Lista spotkań dla sektora MŚP

 

Utworzono: 4 października 2017

30 września 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach I etapu konkursu nr 3/2017 i 4/2017 w ramach poddziałania 3.2.1 POIR „Badania na rynek".

więcej

Utworzono: 2 października 2017

30 września 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach I etapu konkursu nr 1/2017 w ramach poddziałania 2.3.1 POIR „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP".

więcej