Utworzono: 3 stycznia 2018

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach 4 etapu konkursu 1/2016 dla poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

więcej

Utworzono: 2 stycznia 2018

31 grudnia 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach III etapu konkursu nr 3/2017 i 4/2017 w ramach poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek.

więcej

Utworzono: 1 stycznia 2018

W ramach działań planowanych przez PARP w 2018 r. w programie Inteligentny Rozwój jest co najmniej 7 nowych konkursów na kwotę minimum 1,63 mld zł.  Opublikowany harmonogram (obowiązuje od 16 listopada br.) zawiera również konkursy ogłoszone w 2017 r., których termin zakończenia przypada w 2018 r.

więcej

Utworzono: 29 grudnia 2017

W związku ze zmianą zasad dotyczących upubliczniania zapytań ofertowych przez wnioskodawców, od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegają zapisy § 3 ust. 10 Regulaminu konkursu dla poddziałania 2.3.2 POIR – I konkurs w 2017 r.

więcej

Utworzono: 29 grudnia 2017

PARP rozstrzygnęła II etap konkursu nr 4 dedykowanego miastom średnim w poddziałaniu 3.2.1 POIR Badania na rynek, w którym przedsiębiorcy złożyli 10 wniosków na ponad 87,5 mln zł. 5 projektów (2 z Chełma i po jednym z Mielca, Zawiercia i Łukowa) otrzymają 52 559 415,00 zł wsparcia z puli 400 mln zł.

więcej

Utworzono: 29 grudnia 2017

W związku ze zmianą zasad dotyczących upubliczniania zapytań ofertowych przez wnioskodawców, od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegają zapisy § 3 ust. 9 Regulaminu konkursu dla poddziałania 2.3.1 POIR  "Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP" – I konkurs w 2017 r.

więcej

Utworzono: 29 grudnia 2017

28 grudnia 2017 r. zakończył się nabór wniosków w IV etapie konkursu nr 1/2017 w ramach poddziałania 2.3.4 POIR „Ochrona własności przemysłowej"*. 

więcej