Utworzono: 6 listopada 2017

30 października br. Ministerstwo Rozwoju poinformowało o podpisaniu umowy z Polską Agencją Handlu i Inwestycji w zakresie realizacji zadań związanych z systemowym wsparciem przedsiębiorców w promocji ich działalności zagranicą w ramach 9 branżowych programów promocji: moda polska, branża kosmetyczna, biotechnologia i farmacja, części samochodowe i lotnicze, branża meblarska, sprzęt medyczny, jachty i łodzie, maszyny i urządzenia, budowa i wykańczanie budowli.  

więcej

Utworzono: 3 listopada 2017

31 października 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II etapu konkursu nr 3/2017 i 4/2017 w ramach poddziałania 3.2.1 POIR „Badania na rynek".

więcej

Utworzono: 3 listopada 2017

31 października 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach III etapu konkursu nr 1/2017 w ramach Poddziałania 2.3.4 POIR „Ochrona własności przemysłowej". 

więcej

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w Warszawie poświęcone możliwościom dofinansowania w  konkursie „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock” (13 listopada br.). PARP zapewnia środki na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania firmy na: Giełdzie Papierów Wartościowych, New Connect, rynku obligacji Catalyst i zagranicznych rynkach regulowanych. W zależności od wyboru rynku kapitałowego maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł, minimalna 60 tys. zł.

Utworzono: 30 października 2017

W wyniku procedury odwoławczej, dodatkowe 4 projekty uzyskały wsparcie w ramach poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek, konkurs nr 1 2017 r. Publikujemy aktualną listę.

więcej

Utworzono: 26 października 2017

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w Etapie II konkursu nr 1/2017 r.

więcej