Utworzono: 22 stycznia 2018

Nowelizacja ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, uchyliła art. 4b dotyczący ogłaszania w formie komunikatu ministra właściwego do spraw nauki informacji o kategoriach przyznanych jednostkom naukowym.

więcej

Utworzono: 19 stycznia 2018

18 stycznia 2018 r. zakończył się nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach I naboru w ramach Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Granty na dizajn”.

więcej

Utworzono: 12 stycznia 2018

Prezentujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w II etapie konkursu nr 3 ogłoszonego w 2017 r. w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

więcej

Utworzono: 12 stycznia 2018

Informujemy o aktualizacji branżowych programów promocji, na podstawie których są realizowane projekty w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

więcej

Utworzono: 10 stycznia 2018

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem wsparcia w ramach konkursu "Bony na innowacje dla MŚP" mają jeszcze niecały miesiąc na złożenie wniosku. Wsparcie jest przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy chcą realizować projekty obejmujące zakup od wykonawcy (jednostki naukowej) usługi opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

więcej

Utworzono: 9 stycznia 2018

Prezentujemy Aktualizację nr 4 (dla III konkursu w 2017 r.) do listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania po procedurze odwoławczej oraz dla których złożono rezygnację z przyznanego dofinansowania, w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

więcej