Utworzono: 13 marca 2018

Informujemy o zmianie załącznika nr 2.1 Szczegółowy budżet projektu stanowiącego integralną część wniosku o dofinansowanie, na podstawie którego należy zaplanować i oszacować budżet projektu w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

więcej

Utworzono: 7 marca 2018

10 kwietnia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór wniosków w ramach I rundy konkursu Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.  Dotacje PARP to nawet 350 tys. zł na skorzystanie z usług Instytucji Otoczenia Biznesu i do 700 tys. zł na inwestycje.

więcej

Utworzono: 6 marca 2018

PARP w ramach programu Inteligentny Rozwój realizuje poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand dotyczące uczestnictwa przedsiębiorców w programach promocji na rynkach zagranicznych i 3.2.1 Badania na rynek dotyczące stworzenia innowacyjnych produktów.

więcej

Utworzono: 5 marca 2018

W związku z wyborem 1 projektu do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek POIR, konkurs nr 4 w 2017r. II etap (dedykowany miastom średnim).

więcej

Utworzono: 2 marca 2018

Informujemy o aktualizacji Branżowego Programu Promocji IT/ICT, na podstawie którego są realizowane projekty w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

więcej

Utworzono: 1 marca 2018

4 kwietnia br. rusza konkurs Go to brand*, wspierający promocję marek produktowych (zarówno wyrobów, jak i usług), które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych.

więcej

Utworzono: 1 marca 2018

28 lutego br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w IV etapie konkursu nr 1/2017 w ramach poddziałania 2.3.1 POIR Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

więcej