Utworzono: 31 stycznia 2018

Prezentujemy drugą listę projektów złożonych w III etapie konkursu nr 3 w 2017 r. w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. 

więcej

Utworzono: 31 stycznia 2018

Trwa nabór w konkursie Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP  w ramach programu Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do 28 lutego 2018 r.

więcej

Utworzono: 30 stycznia 2018

Jeszcze niespełna miesiąc mają przedsiębiorcy na złożenie wniosków w jednym z dwóch konkursów „Badań na rynek” programu Inteligentny Rozwój. Jeden z nich przeznaczony jest wyłącznie dla firm ze średnich miast. PARP oferuje do 20 mln zł dofinansowania na projekt.

więcej

Utworzono: 25 stycznia 2018

Prezentujemy pierwszą listę projektów złożonych w III etapie konkursu nr 3 w 2017r. w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. 

więcej

Utworzono: 25 stycznia 2018

Prezentujemy listę projektów złożonych w III etapie konkursu nr 4 w 2017r. w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. 

więcej

Utworzono: 24 stycznia 2018

W ramach poddziałania 2.3.3 programu Inteligentny Rozwój dofinansowanie mogą otrzymać koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych realizujący projekty dotyczące usług skierowanych do członków klastra wspomagających internacjonalizację oferty klastra związanych z wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie oraz związanych z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.

więcej

Utworzono: 22 stycznia 2018

PARP rekomendowała do dofinansowania 43 projekty w ramach ostatniego, 4 etapu konkursu w poddziałaniu 3.1.5 PO IR Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock.

więcej