Utworzono: 20 listopada 2017

Prezentujemy listę projektów złożonych w II etapie konkursu nr 4 w 2017r. w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. 

więcej

Utworzono: 20 listopada 2017

28 listopada br. rozpoczynają się posiedzenia paneli ekspertów dokonujących oceny merytorycznej projektów złożonych w II etapie konkursu nr 3 i 4 w 2017 r. dla poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek. PARP planuje, że posiedzenia będą trwały do połowy grudnia 2017 r.  

więcej

Utworzono: 17 listopada 2017

W ramach działań planowanych przez PARP w 2018 r. w programie Inteligentny Rozwój jest co najmniej 7 nowych konkursów na kwotę minimum 1,63 mld zł.  Opublikowany harmonogram (obowiązuje od 16 listopada br.) zawiera również konkursy ogłoszone w 2017 r., których termin zakończenia przypada w 2018 r.

W przyszłym roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać m.in. z bonów na innowacje dla MŚP, ochrony własności przemysłowej, wsparcia w dostępie do rynku kapitałowego i promocji marek produktowych w ramach Go to brand.

więcej

Utworzono: 15 listopada 2017

Do 20 listopada br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków w konkursie „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock”. PARP udziela dofinansowania na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania finansowania z rynków kapitałowych GPW, New Connect, zagranicznych rynków regulowanych i rynku obligacji Catalyst. Przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet 800 tys. zł dofinansowania na projekt z puli 14,5 mln zł.

więcej

Utworzono: 10 listopada 2017

Uprzejmie informujemy, że 7 listopada 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach pilotażu Elektro ScaleUp realizowanym w poddziałaniu 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

więcej

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2018 r. intensywności wsparcia dla inwestycji zlokalizowanych w Warszawie informujemy, że w przypadku konkursu ogłoszonego 2 sierpnia 2017 r. dla działania 3.2.1 Badania na rynek (konkurs nr 3 – tzw. ogólny), Wnioskodawcy składający wnioski o dofinansowanie w etapie III tj. od 1.11 do 31.12.2017 powinni uwzględnić nowy, zmniejszony limit wsparcia (10% zamiast 15%) dla inwestycji planowanych w Warszawie.

Utworzono: 6 listopada 2017

Do 4 stycznia 2018 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości czeka na wnioski od podmiotów, które pomogą małym i średnim firmom stworzyć wzór własnego mebla. Agencja wybierze czterech operatorów, z których każdy zapewni wsparcie profesjonalnych dizajnerów dla co najmniej 10 firm meblarskich. Wartość grantu dla jednego operatora wyniesie do 2,5 mln zł.

więcej