Utworzono: 25 maja 2018

70 mln zł czeka na mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w puli konkursu Bony na innowacje dla MŚP (I etap usługowy). PARP rozpoczęła 2 rundę naboru wniosków, która zakończy się 23 lipca br. Wsparcie może być przeznaczone na zakup od jednostki naukowej usługi opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Dofinansowanie projektu może wynieść nawet 340 tys. zł.

Utworzono: 23 maja 2018

22 maja 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Bonów na innowacje dla MŚP* - etap I usługowy.

więcej

Utworzono: 10 maja 2018

9 maja 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach I rundy konkursów nr 1/2018 (konkurs ogólny) i 2/2018 (konkurs dla miast średnich) w ramach poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek.

W I rundzie konkursu ogólnego w Generatorze Wniosków złożono 22 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 169 485 555,49 . W konkursie dla miast średnich złożono 8 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 69 788 700,00 .

Wnioskodawców, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w I rundzie ww. konkursów zachęcamy do aplikowania w kolejnej rundzie, która zakończy się 30 czerwca br.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu:

Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zlokalizowanych:

1)  w województwie mazowieckim przekroczy 300 % kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim może ulec skróceniu;

2)  w województwach innych niż mazowieckie przekroczy 300 % kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie może ulec skróceniu.

O skróceniu terminu naboru PARP poinformuje nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru.

Utworzono: 10 maja 2018

8 maja 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie nr 4/2018 w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand”.

W Generatorze Wniosków złożono 666 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 275 356 118,28 zł:

  • 208 wnioski na kwotę 85 350 037,12 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim,
  • 458 wniosków na kwotę 190 006 081,16 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. innych niż mazowieckie.
Utworzono: 8 maja 2018

Już od dzisiaj do 5 czerwca br. przedsiębiorcy MŚP mogą starać się o wsparcie w ramach drugiej edycji grantów Seal of Excellence. Polskie firmy posiadające ten certyfikat mogą otrzymać nawet 210 tys. zł na weryfikację potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii oraz opracowanie studium wykonalności.

O grant z puli 3,78 mln zł mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy uzyskali certyfikat Seal of Excellence (tzw. pieczęć doskonałości), w ramach Fazy 1 Instrumentu MSP Horyzont 2020 albo nabyli autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do projektu, który uzyskał Seal of Excellence. Ułatwieniem dla wnioskodawców jest m.in. jedynie formalna ocena wniosku, granty będą rozliczane ryczałtowo, a wnioskodawca ma możliwość wyboru czy grant będzie stanowił pomoc publiczną, czy pomoc de minimis. W ramach umowy o powierzenie grantu jest przewidziana możliwość uzyskania zaliczki w 40% jego wartości. Granty będą rozliczone na podstawie kwoty ryczałtowej, która wynosi 300 tys. zł.

Utworzono: 7 maja 2018

30 kwietnia 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w I rundzie konkursu nr 1/2018 w ramach poddziałania 2.3.4 POIR „Ochrona własności przemysłowej".

W Generatorze Wniosków złożono 11 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 2 375 242,50 zł:

  • 3 wnioski na kwotę 795 050,00 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim,
  • 9 wniosków na kwotę 1 580 192,50 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. innych niż mazowieckie.
Utworzono: 7 maja 2018

7 maja 2018 r. zmienił się wzór wniosku o dofinansowanie projektu, załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, załącznik nr 3 do regulaminu.

We wzorze wniosku o dofinansowanie projektu wprowadzono zmianę w układzie porządkowym pól. Zmiana ma charakter techniczny i wynika ze specyfiki działania generatora wniosków. Następstwem tych zmian jest aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.

Dokumentacja