Utworzono: 27 listopada 2017

Prezentujemy kolejną (czwartą) listę projektów złożonych w II etapie konkursu nr 3 w 2017r. w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

więcej

Utworzono: 24 listopada 2017

Prezentujemy kolejną (trzecią) listę projektów złożonych w II etapie konkursu nr 3 w 2017r. w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. 

więcej

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w Etapie I konkursu nr 1/2017 r.

Utworzono: 22 listopada 2017

PARP prowadzi cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców, dla których w perspektywie unijnej na lata 2014-2020 wciąż czeka duże wsparcie finansowe. 

więcej

Utworzono: 21 listopada 2017

20 listopada 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach czwartego, ostatniego etapu konkursu nr 1/2016 dla Poddziałania 3.1.5 POIR „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock”.

więcej

Utworzono: 21 listopada 2017

Prezentujemy kolejną (drugą) listę projektów złożonych w II etapie konkursu nr 3 w 2017r. w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. 

więcej

Utworzono: 20 listopada 2017

Prezentujemy pierwszą listę projektów złożonych w II etapie konkursu nr 3 w 2017r. w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. 

więcej