Utworzono: 1 stycznia 2018

W ramach działań planowanych przez PARP w 2018 r. w programie Inteligentny Rozwój jest co najmniej 7 nowych konkursów na kwotę minimum 1,63 mld zł.  Opublikowany harmonogram (obowiązuje od 16 listopada br.) zawiera również konkursy ogłoszone w 2017 r., których termin zakończenia przypada w 2018 r.

więcej

Utworzono: 29 grudnia 2017

W związku ze zmianą zasad dotyczących upubliczniania zapytań ofertowych przez wnioskodawców, od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegają zapisy § 3 ust. 10 Regulaminu konkursu dla poddziałania 2.3.2 POIR – I konkurs w 2017 r.

więcej

Utworzono: 29 grudnia 2017

PARP rozstrzygnęła II etap konkursu nr 4 dedykowanego miastom średnim w poddziałaniu 3.2.1 POIR Badania na rynek, w którym przedsiębiorcy złożyli 10 wniosków na ponad 87,5 mln zł. 5 projektów (2 z Chełma i po jednym z Mielca, Zawiercia i Łukowa) otrzymają 52 559 415,00 zł wsparcia z puli 400 mln zł.

więcej

Utworzono: 29 grudnia 2017

W związku ze zmianą zasad dotyczących upubliczniania zapytań ofertowych przez wnioskodawców, od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegają zapisy § 3 ust. 9 Regulaminu konkursu dla poddziałania 2.3.1 POIR  "Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP" – I konkurs w 2017 r.

więcej

Utworzono: 29 grudnia 2017

28 grudnia 2017 r. zakończył się nabór wniosków w IV etapie konkursu nr 1/2017 w ramach poddziałania 2.3.4 POIR „Ochrona własności przemysłowej"*. 

więcej

Utworzono: 28 grudnia 2017
W grudniu br. zostały znowelizowane  Wytyczne zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. Zmienione wytyczne wprowadziły m.in. nowy wzór Wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.

więcej

Utworzono: 22 grudnia 2017

Zmiana Regulaminu Konkursu związana jest z wprowadzeniem możliwości zawarcia tzw. warunkowej umowy o dofinansowanie z uwagi na upływający z końcem 2017 r. kolejny okres rozliczeniowy.

więcej