Utworzono: 14 marca 2018

PARP ogłosiła etap inwestycyjny konkursu Bony na innowacje dla MŚP. Dofinasowanie jest przeznaczone dla firm, które skorzystały ze wsparcia i rozliczyły projekt w ramach poprzednich edycji konkursu i chcą wdrożyć innowacje technologiczne opracowane przez jednostki naukowe w etapie usługowym.

więcej

Utworzono: 13 marca 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków w programie Poland Prize, który ma przyciągać do Polski zagraniczne start-upy. Agencja wybierze trzech operatorów - będą to instytucje, których zadaniem będzie aktywne wyszukiwanie za granicą osób chętnych do założenia w Polsce firmy oraz ocena, czy dane przedsięwzięcie ma szansę na komercjalizację.

więcej

Utworzono: 13 marca 2018

Informujemy o zmianie załącznika nr 2.1 Szczegółowy budżet projektu stanowiącego integralną część wniosku o dofinansowanie, na podstawie którego należy zaplanować i oszacować budżet projektu w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

więcej

Utworzono: 7 marca 2018

10 kwietnia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór wniosków w ramach I rundy konkursu Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.  Dotacje PARP to nawet 350 tys. zł na skorzystanie z usług Instytucji Otoczenia Biznesu i do 700 tys. zł na inwestycje.

więcej

Utworzono: 6 marca 2018

PARP w ramach programu Inteligentny Rozwój realizuje poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand dotyczące uczestnictwa przedsiębiorców w programach promocji na rynkach zagranicznych i 3.2.1 Badania na rynek dotyczące stworzenia innowacyjnych produktów.

więcej

Utworzono: 5 marca 2018

W związku z wyborem 1 projektu do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek POIR, konkurs nr 4 w 2017r. II etap (dedykowany miastom średnim).

więcej

Utworzono: 2 marca 2018

Informujemy o aktualizacji Branżowego Programu Promocji IT/ICT, na podstawie którego są realizowane projekty w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

więcej