Utworzono: 24 października 2018

KM Perlit Sp. z o.o. spełniła kryteria I etapu oceny i zakwalifikowała się do II etapu oceny w III rundzie konkursu nr 1 w 2018 r. w ramach konkursu Badania na rynek.

Pełna lista projektów

 

Utworzono: 22 października 2018

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP*.  Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty (104), które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Zgodnie z § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny projektu wraz z uzasadnieniem.

Listy projektów dla poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

*Poddziałanie 2.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  II runda konkursu nr 1/2018 r.

Utworzono: 22 października 2018

19 października 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach III rundy Bonów na innowacje*. W Generatorze Wniosków złożono 7 wniosków na kwotę 2 716 890,00 zł:

  • 1 wniosek na kwotę 239 880,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, tj.3,52% alokacji;
  • 6 wniosków na kwotę 2 477 010,00 zł dla projektów w innych województwach, tj. 3,92% alokacji.

Wnioskodawców, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w tej rundzie konkursu zachęcamy do aplikowania w kolejnej, która zakończy się 4 stycznia 2019 r. o godz. 16:00:00.

*konkurs nr 2/2018 w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP - etap II inwestycyjny.

Utworzono: 12 października 2018

Prezentujemy kolejne listy projektów złożonych w III rundzie konkursów nr 1 i 2  w 2018 r. w ramach poddziałania Badaniach na rynek, spełniających kryteria I etapu oceny i zakwalifikowanych do II etapu oceny.

Listy projektów w Badaniach na rynek

Utworzono: 12 października 2018

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w Rundzie II konkursu nr 1/2018 r.

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Łącznie dofinansowanie zostało przyznane dla 64 projektów, w tym dla 16 z województwa mazowieckiego i 48 z pozostałych województw.

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.

 

Listy projektów w Bonach na innowacje dla MŚP

Utworzono: 12 października 2018

Informujemy, że wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu oraz w Ogłoszeniu o konkursie do Poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP. Zmiany dotyczą zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim do 8 201 748,49 zł.

 

Dokumentacja dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Bonów na innowacje dla MŚP (etap I usługowy, 2018 r.)

Utworzono: 9 października 2018

Prezentujemy listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w II rundzie konkursów nr 1 i 2 ogłoszonych w 2018 r. w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Listy projektów dla poddziałania 3.2.1 POIR - Badania na rynek