Utworzono: 5 lutego 2018

Prezentujemy trzecią listę projektów złożonych w III etapie konkursu nr 3 Badania na rynek w 2017 r. w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. 

więcej

Utworzono: 5 lutego 2018

Informujemy  o aktualizacji Branżowych Programów Promocji, na podstawie których są realizowane projekty w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

więcej

Utworzono: 5 lutego 2018

Zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 r. w programie Inteligentny Rozwój (POIR) przewiduje nowy konkurs w poddziałaniu 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, który umożliwi przedsiębiorcom uzyskanie wsparcia na wdrożenie innowacji technologicznej na podstawie przeprowadzonych prac B+R.

więcej

Utworzono: 1 lutego 2018

6 marca br. PARP rozpoczyna nabór wniosków w ramach I rundy konkursu Ochrona własności przemysłowej*.  Przedsiębiorcy MŚP mogą otrzymać profesjonalną pomoc rzecznika patentowego w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej i przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ochrony prawa własności przemysłowej (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy) w trybie krajowym (narodowym), regionalnym lub międzynarodowym. Dofinansowanie może być również przeznaczone na opłaty urzędowe, tłumaczenia i doradztwo. Pula środków w konkursie wynosi 50 mln zł. Wnioski można będzie składać w 6 rundach do 29 listopada 2018 r.  Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie do 0,5 mln zł przy poziomie dofinansowania do 50%.

więcej

Utworzono: 1 lutego 2018

31 stycznia 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w III etapie konkursu nr 1/2017 w ramach poddziałania 2.3.1 POIR „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP".

więcej

Utworzono: 31 stycznia 2018

Prezentujemy drugą listę projektów złożonych w III etapie konkursu nr 3 w 2017 r. w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. 

więcej

Utworzono: 31 stycznia 2018

Trwa nabór w konkursie Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP  w ramach programu Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do 28 lutego 2018 r.

więcej