Utworzono: 12 grudnia 2017

10 grudnia 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach III etapu konkursu nr 1/2017 Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP". W Generatorze Wniosków zostały złożone 102 wnioski  na łączną kwotę dofinansowania 25 323 745,13 zł:

więcej

Utworzono: 11 grudnia 2017

Prezentujemy trzecią aktualizację ( III konkurs w 2017 r.) do listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania po procedurze odwoławczej oraz dla których złożono rezygnację z przyznanego dofinansowania, w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

więcej

Utworzono: 6 grudnia 2017

PARP wybiera operatorów, którzy pomogą producentom stworzyć własny wzór mebla. Każdy z nich wybierze co najmniej 10 firm z branży meblarskiej, którym zapewni wsparcie profesjonalnych dizajnerów. Ponadto operator zapewni przedsiębiorcom usługi doradcze dotyczące m.in.: sprzedaży i eksportu.


Operator, który otrzyma 2,5 mln zł wsparcia, musi posiadać dośiwadczenie w organizacji wydarzeń edukacyjnych dotyczących dizajnu lub w łączeniu projektantów z firmami. Warunkami są także posiadanie doświadczenia w projektowaniu (np. mebli) oraz działalność na terytorium RP.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym w siedzibie PARP w Warszawie (ul. Pańska 81/83), 11 grudnia br., godz. 11:00 -14:00. Eksperci przedstwią założenia pilotażu,  zasady powierzenia grantu i podpowiedzą, jak dobrze przygotować się do złożenia wniosku.

 

Liczba miejsc ograniczona, konieczna rejestracja.

Nabór wniosków w ramach Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Pilotaż Granty na dizajn rozpoczął się 27 listopada 2017 r. i będzie prowadzony do 4 stycznia 2018 r.

Utworzono: 4 grudnia 2017

Prezentujemy kolejną (piątą) listę projektów złożonych w II etapie konkursu nr 3 w 2017r. w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. 

więcej

Utworzono: 4 grudnia 2017

Prezentujemy Aktualizację nr 2 (dla III konkursu w 2017 r.) do listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania po procedurze odwoławczej oraz dla których złożono rezygnację z przyznanego dofinansowania, w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.”

więcej

Utworzono: 1 grudnia 2017

30 listopada 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II etapu konkursu nr 1/2017 w ramach Poddziałania 2.3.1 POIR „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP". 

więcej

Utworzono: 30 listopada 2017

Zgodnie z informacją wskazaną w Instrukcjach wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów składanych w ramach  konkursu nr 3 i 4 w 2017 r. dla poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek, publikujemy Instrukcję dla wniosków składanych w IV etapie konkursu (tj. w terminie do 28 lutego 2018 r.) wraz ze wzorami tabel finansowych.

więcej