Zachęcamy wnioskodawców poddziałania 2.3.2 programu Inteligentny Rozwój "Bony na innowacje dla MŚP" do zapoznania się z nowym opracowaniem najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu wniosków w konkursie.

więcej

Utworzono: 8 września 2017

Informujemy, że 29  sierpnia 2017 r. Komitet Monitorujący POIR zatwierdził obniżenie limitu punktowego niezbędnego do uzyskania dofinansowania w ramach poddziałania 3.2.1. POIR z 13 pkt na 12 dla konkursu nr 1 w 2017r. oraz konkursu nr 2 w 2017r. (w zakresie elektromobilności).

więcej

Utworzono: 1 września 2017

Informujemy, że wprowadzono zmiany w Regulaminie Konkursu oraz wzorze umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.5 POIR „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4Stock”.

więcej

Utworzono: 1 września 2017

31 sierpnia 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II etapu konkursu nr 1/2017 w ramach Poddziałania 2.3.4 POIR „Ochrona własności przemysłowej ". 

więcej

Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące zamówień prowadzonych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.