Utworzono: 15 września 2017

Do 28 lutego 2018 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski w konkursie „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” w ramach programu Inteligentny Rozwój, adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium RP. Celem konkursu jest wsparcie MŚP w procesie opracowania i wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

więcej

Zachęcamy wnioskodawców poddziałania 2.3.2 programu Inteligentny Rozwój "Bony na innowacje dla MŚP" do zapoznania się z nowym opracowaniem najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu wniosków w konkursie.

więcej

Utworzono: 8 września 2017

Informujemy, że 29  sierpnia 2017 r. Komitet Monitorujący POIR zatwierdził obniżenie limitu punktowego niezbędnego do uzyskania dofinansowania w ramach poddziałania 3.2.1. POIR z 13 pkt na 12 dla konkursu nr 1 w 2017r. oraz konkursu nr 2 w 2017r. (w zakresie elektromobilności).

więcej

Utworzono: 1 września 2017

Informujemy, że wprowadzono zmiany w Regulaminie Konkursu oraz wzorze umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.5 POIR „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4Stock”.

więcej