Utworzono: 26 maja 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje kolejną (drugą) listę projektów złożonych w konkursie nr 1 w 2017r. w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

Utworzono: 25 maja 2017

Prezentujemy pierwszą listę projektów złożonych w konkursie nr 1 w 2017r. w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

więcej

Utworzono: 24 maja 2017

Prezentujemy listę projektów złożonych w konkursie nr 2 w 2017r. dedykowanym elektromobilności w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

więcej

Utworzono: 23 maja 2017

Informujemy, że 20 maja 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w etapie nr 2 w ramach Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.

więcej

Utworzono: 17 maja 2017

Już od 24 maja przedsiębiorcy będą mogli starać się o granty w ramach Pilotażu Granty dla „Seal of excellence”. Celem pilotażu jest powierzenie grantów na przygotowanie studium wykonalności dla projektów, które w programie Horyzont 2020, w ramach Fazy 1 Instrumentu MSP w programie Horyzont 2020 uzyskały Seal of excellence (tzw. pieczęć doskonałości).

więcej

Zaproszenie na spotkania informacyjne dla wnioskodawców POIR.

Utworzono: 15 maja 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 2.3.3 POIR "Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych". Dofinansowanie mogą otrzymać koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych realizujący projekty dotyczące usług skierowanych do członków klastra wspomagających internacjonalizację oferty klastra oraz związanych z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki. Pula środków w konkursie wynosi 60 mln zł.

więcej