Już od 8 czerwca przedsiębiorcy będą mogli starać się o granty na opracowanie wyrobu, usługi, technologii lub projektu wzorniczego w konkursie ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Bony na innowacje dla MŚP”.

Wykonawcą opracowania wyrobu, usługi, technologii, projektu wzorniczego mogą być jednostki naukowe. Dużym ułatwieniem dla wnioskodawców w 3 edycji konkursu jest m.in. wyłączenie z kryteriów oceny zdolności sfinansowania projektu. Pula środków w konkursie wynosi 65 mln zł, wnioski będzie można składać za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie internetowej PARP do 8 lutego 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie