Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowania PARP na usługi badawczo-rozwojowe w konkursie Bony na innowacje dla MŚP (I etap usługowy).

Wsparcie na zakup od wykonawcy (jednostki naukowej) usługi opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego to nawet 340 tys. zł. Korzystając z usług jednostek naukowych, firmy MŚP zyskują dostęp do eksperckiej i aktualnej wiedzy naukowej, możliwość opracowania rozwiązań umożliwiających wdrożenie innowacji i podniesienie konkurencyjności firmy. W tegorocznej edycji, PARP wprowadziła zmiany w systemie oceny wniosków i uprościła i zmniejszyła liczbę kryteriów formalnych, wprowadzając jednocześnie możliwość poprawienia lub uzupełnienia wniosku. Pula środków w konkursie wynosi 70 mln zł. Czterorundowy nabór wniosków zakończy się 22 listopada 2018 r.