Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach 4 etapu konkursu 1/2016 dla poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

Zobacz listę projektów.