Prezentujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w II etapie konkursu nr 3 ogłoszonego w 2017 r. w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zobacz listy projektów