Prezentujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w I etapie konkursu nr 3 ogłoszonego w 2017 r., w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Pełna lista