31 grudnia 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach III etapu konkursu nr 3/2017 i 4/2017 w ramach poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek.


W ramach tego etapu w konkursie nr 3/2017 w Generatorze Wniosków zostało złożonych 29 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 235 841 760,29 zł. W konkursie nr 4/2017 w Generatorze Wniosków zostało złożonych 7 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 89 164 380,00 zł.

 

PARP oczekuje na dokonanie przez wnioskodawców formalnego potwierdzenia złożenia wniosków zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.