31 października 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II etapu konkursu nr 3/2017 i 4/2017 w ramach poddziałania 3.2.1 POIR „Badania na rynek".

W ramach tego etapu w konkursie nr 3/2017 w Generatorze Wniosków zostało złożonych 36 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 377 811 593,29 zł. W konkursie nr 4/2017 - 10 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 87 523 321,00 zł. 

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawcy są zobowiązani do formalnego potwierdzenia złożenia wniosków.