30 września 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach I etapu konkursu nr 3/2017 i 4/2017 w ramach poddziałania 3.2.1 POIR „Badania na rynek".


W ramach tego etapu w konkursie nr 3/2017 w Generatorze Wniosków zostało złożonych 11 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 111 198 808,26 zł. W konkursie nr 4/2017 nie został złożony żaden wniosek.

 

Zgodnie z regulaminem wnioskodawcy są zobowiązani do formalnego potwierdzenia złożenia wniosków.