30 września 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach I etapu konkursu nr 1/2017 w ramach poddziałania 2.3.1 POIR „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP".
W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 36 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 19 872 534,00 zł: 

• 5 wniosków na kwotę 2 018 880,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, oraz
• 31 wniosków na kwotę 17 853 654,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Zgodnie z Regulaminem konkursu wnioskodawcy są zobowiązani do formalnego potwierdzenia złożenia wniosków.