31 października 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach III etapu konkursu nr 1/2017 w ramach Poddziałania 2.3.4 POIR „Ochrona własności przemysłowej". 

 

W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 11 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 2 771 725,13 zł: 

• 5 wniosków na kwotę 1 097 605,20 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim,

• 6 wniosków na kwotę 1 674 119,93 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

 Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawcy są zobowiązani do formalnego potwierdzenia złożenia wniosków.