9 października 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II etapu konkursu nr 1/2017 w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP".

 

W ramach II etapu w Generatorze Wniosków zostało złożonych 80 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 20 886 128,65zł:

  • 12 wniosków na łączną kwotę 3 444 911,85 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, co stanowi 54,48 % alokacji
  • 68 wniosków na łączną kwotę 17 441 216,80 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie, co stanowi 29,72 % alokacji

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawcy są zobowiązani do formalnego potwierdzenia złożenia wniosków.