Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła pilotaż Elektro ScaleUp. To przedsięwzięcie, którego zadaniem jest zwiększenie podaży projektów w obszarze elektromobilności poprzez pomoc mikro- lub małym przedsiębiorcom w zdobyciu pierwszego / przełomowego zlecenia od klienta biznesowego z branży elektromobilności.


Pierwszym etapem pilotażu jest wybór akceleratora, który we współpracy ze średnimi i dużymi przedsiębiorstwami (odbiorcami technologii) zrealizuje program akceleracji dla minimum 30 start-upów.
Startupy otrzymają od akceleratora grant w wysokości od 100 tys. zł do 500 tys. zł, a także pakiet usług o wartości nieprzekraczającej 50 tys. zł. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z zasobów niezbędnych do opracowania i testowania własnych rozwiązań, uzyskają dostęp do wysokiej klasy mentorów, a także możliwość nawiązania współpracy z nowymi partnerami biznesowymi i potencjalnymi inwestorami.
Nabór wniosków dla akceleratorów rusza 19 października i potrwa do 7 listopada 2017 r.

Dokumentacja