Prezentujemy kolejną (drugą) listę projektów złożonych w IV etapie konkursu nr 3 w 2017 r. w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. 

Listy projektów dla poddziałania 3.2.1 POIR - Badania na rynek