W związku z wyborem 1 projektu do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek POIR, konkurs nr 4 w 2017r. II etap (dedykowany miastom średnim).

 

Listy projektów dla poddziałania 3.2.1 POIR - Badania na rynek