Zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 r. w programie Inteligentny Rozwój (POIR) przewiduje nowy konkurs w poddziałaniu 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, który umożliwi przedsiębiorcom uzyskanie wsparcia na wdrożenie innowacji technologicznej na podstawie przeprowadzonych prac B+R.

Ogłoszenie konkursu jest planowane 14 marca br., nabór wniosków od 17 kwietnia br. do 4 stycznia 2019 r. Alokacja wynosi 70 mln złotych.

Aktualny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2018 rok obowiązuje od 1 lutego br.