Zaktualizowano harmonogram konkursów na 2017 r. programu Inteligentny Rozwój (POIR). Zmiany polegają na:


• przyśpieszeniu realizacji konkursu w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP,
• doprecyzowaniu terminów kolejnych dwóch konkursów planowanych do realizacji w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek - aktualna propozycja obejmuje ogłoszenie konkursu ogólnego oraz dedykowanego wdrażaniu Pakietu na rzecz miast średnich realizowanego w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Aktualny harmonogram