Prezentujemy kolejną listę projektów złożonych w konkursie* w ramach Badań na rynek.

Pełne listy projektów dla poddziałania 3.2.1 - Badania na rynek

*Poddziałanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, IV runda konkursu nr 1/2018 r., I Etap oceny