8 maja 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie nr 4/2018 w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand”.

W Generatorze Wniosków złożono 666 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 275 356 118,28 zł:

  • 208 wnioski na kwotę 85 350 037,12 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim,
  • 458 wniosków na kwotę 190 006 081,16 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. innych niż mazowieckie.