8 lutego br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach IV etapu konkursu nr 1/2018 w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP".

 

W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 215 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 56 294 248,83 zł:

  • 58 wniosków na kwotę 16 001 972,82 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, co stanowi 253,07 % alokacji,
  • 157 wniosków na kwotę 40 292 276,01 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie, co stanowi 68,67 % alokacji.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawcy są zobowiązani do formalnego potwierdzenia złożenia wniosków.

W ramach całego konkursu trwającego od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego br. wnioskodawacy złożyli 488 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 125 123 158,01 zł:

  • 125 wniosków na kwotę 33 809 442,22 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim, co stanowi 534,68 % alokacji,
  • 363 wniosków na kwotę 91 313 715,79 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. innym niż mazowieckie, co stanowi 155,62 % alokacji.