Do 20 listopada br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków w konkursie „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock”. PARP udziela dofinansowania na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania finansowania z rynków kapitałowych GPW, New Connect, zagranicznych rynków regulowanych i rynku obligacji Catalyst. Przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet 800 tys. zł dofinansowania na projekt z puli 14,5 mln zł.