PARP rozpoczęła nabór wniosków  w dwóch konkursach nowej edycji Badań na rynek (w tym jeden dla średnich miast).

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na wdrożenie innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) będących efektem przeprowadzonych samodzielnie lub zleconych prac badawczo-rozwojowych. Nowością w tej edycji konkursu jest możliwość oparcia wdrożenia nowego produktu również na  zakupionych (gotowych) wynikach  prac B+R.

W puli dla MŚP  jest 1,25 mld zł - 750 mln w konkursie ogólnym i 0,5 mld zł na inwestycje zlokalizowane w  średnich miastach. Dzięki obniżonemu limitowi minimalnego wymaganego budżetu projektu (5  mln bez względu na wielkość przedsiębiorstwa) i zwiększeniu liczby lokalizacji, dla których jest przeznaczony odrębny konkurs (ponad 800 lokalizacji), o wsparcie może ubiegać się więcej firm.

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu w wysokości nawet 20 mln zł.

Pięciorundowy nabór wniosków zakończy się 5 grudnia 2018 r.

Więcej