Dokumentacja archiwalna wraz z ogłoszeniami konkursów do poszczególnych działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

3.2.1 Badania na rynek

2.3.4 Ochrona własności przemysłowej