Czas na proinnowacyjne usługi!

Wprowadzasz na rynek innowacje?

Wykorzystaj potencjał doradczy Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) i zdobądź nawet 700 tys. zł na inwestycje i do 350 tys. na usługi.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

Ponad milion zł dofinansowania

 

Wdrożenie innowacji to trudne wyzwanie. Pomocą służą akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu. Mogą nimi być m.in: centra innowacji i transferu technologii, inkubatory technologiczne lub parki technologiczne i naukowe. Otrzymasz wsparcie we wdrażaniu nowego lub ulepszanego produktu (innowacja produktowa o charakterze technologicznym) lub usprawnianego procesu produkcji (innowacja procesowa o charakterze technologicznym). Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.

Rozwiń swoją firmę wdrażając innowacyjne rozwiązania

 

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca masz dostęp m.in. do usług doradczych, pomocnych we wdrożeniu innowacji w zakresie: prawa, finansów, marketingu, negocjacji, rozwoju firmy, rozwoju zasobów ludzkich i ochrony własności przemysłowej. Pomogą one przeprowadzić zaplanowaną inwestycję i wdrożyć nowatorski pomysł o charakterze technologicznym. Możesz również skorzystać z infrastruktury badawczo-rozwojowej pomagającej wdrożyć w przedsiębiorstwie innowacje o charakterze technologicznym. Efektem realizowanego projektu ma być wprowadzenie na rynek produktu lub procesu - nowych bądź ulepszonych. Będzie to łatwiejsze dzięki dofinansowaniu inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej. Szczegółowy katalog kosztów jest w regulaminie konkursu.

Finansowanie krok po kroku

 

podpisz umowę

wybierz instytucje wspierające

 

Sprawdź akredytowane instytucje otoczenia biznesu i wybierz maksymalnie 3, które pomogą Ci zrealizować projekt. Zwróć uwagę na to, jakie usługi oferują i czy mają doswiadczenie w twojej branży.

 

arrow
ocena przez ekspertów

złóż wniosek

 

Wnioski o dofinansowanie składa się w formie elektronicznej w generatorze wniosków. Pamiętaj o konieczności zapoznania sie z dokumentacją i najczęściej zadawanymi pytaniami.

arrow
podpisz umowę

podpisz umowę

 

Każdy wniosek podlega ocenie. Po pozytywnej decyzji możesz podpisać umowę. Otrzymasz opiekuna projektu, który odpowie na pytania i wątpliwości na każdym etapie realizacji.

arrow
podpisz umowę

wdrażaj innowacje

 

Akredytowane instytucje otoczenia biznesu pomogą we wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań w twojej firmie. Pamiętaj! Realizuj projekt zgodnie z założeniami opisanymi we wniosku.

arrow
podpisz umowę

pieniądze na twoim koncie

 

Możesz otrzymać do 1,05 mln zł przy poziomie dofinansowania do 70%. Wypłata dofinansowania odbywa się w formie refundacji poniesionych wydatków, 40% może być wypłacone w formie zaliczki. Zasady opisane są we wzorze umowy.